”Vårt land behöver fler framgångsrika
innovatörer och entreprenörer”

Stiftelsen AJM är instiftad av Agne Johansson och har till syfte att befrämja utvecklingen av uppfinningar, innovationer och entreprenörskap.
För att på bästa sätt fullgöra stiftelsens ändamål används stiftelsens utdelningsbara kapital huvudsakligen till stipendier och/eller utbildning till
driftiga innovatörer och entreprenörer. Målet skall vara att förverkliga lovande affärsidéer och innovationer till framgångsrik företagsamhet.

Ekonomiskt bistånd kan beslutas och utbetalas direkt av stiftelsen eller via annan stiftelse med i grunden samma ändamål som denna stiftelse.
I det senare fallet skall i så fall Stiftelsen AJMs engagemang och insats tydligt framgå.

År 2006 inleddes ett samarbete med Stiftelsen SKAPA och år 2013 inleddes ett liknande samarbete med Stockholm stads innovationsstipendium, numera Stockholms Innovationsstipendium. Härigenom har medel från Stiftelsen AJM kunnat förstärka storleken på och antalet stipendier som delas ut via dessa båda samarbetspartner.

Läs mer om stiftelsens arbete här >