Om Stockholms Innovationsstipendium

Stockholms Innovationsstipendium har till uppgift att lyfta innovationskraften i staden och Stockholms län. Ansökningstiden startar i mitten av augusti och stänger i oktober. Stipendieutdelningen äger rum i Stockholms stadshus.