Om SKAPAs stipendier

En stor del av Stiftelsen AJM:s årliga avkastning satsas i stipendier och aktiviteter runt uppfinnar- och innovationsstipendier som delas ut av Stiftelsen SKAPA.

Stiftelsen SKAPA delar årligen ut SKAPA-priset som är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Syftet med priset är att uppmuntra initiativ och att medverka till att nyskapande och kreativitet i landet tillvaratas mer effektivt. SKAPA-priset är bland de största och mest prestigefyllda av landets uppfinnar- och innovationsprisstipendier. Prissumman är 2017 på totalt 790 000 kr varav 240 000 kr tilldelas de 24 länsfinalisterna och resten till de nationella vinnarna. Samtliga erhåller dessutom diplom.

Sedan år 2011 delar SKAPA ut SKAPA-priset för unga innovatörer. Prissumman är 250 000 kr.

Valet av kandidater till den nationella finalen sker länsvis i samarbete mellan Stiftelsen SKAPA, ALMI Företagspartner och Svenska Uppfinnareföreningens lokala/regionala föreningar. Efter att de regionala ALMI-bolagen – och i aktuella fall i samarbete med de lokala/regionala uppfinnarföreningarna – valt ut sin finalist från det egna länet, väljer den nationella juryn från dessa ut de nationella vinnarna.

Det nationella SKAPA-priset består av ett stipendiebelopp och ett diplom. Juryn utser ett till tre vinnande förslag som tilldelas stipendiebelopp. Juryn kan också utdela hedersomnämnanden.

Bakom Stiftelsen SKAPA står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Stiftelsen AJM, ALMI Företagspartner AB, och VINNOVA.