Rätt personer

Även den bästa affärsidén misslyckas om inte rätt personer leder och deltar
i arbetet med att förverkliga den.

Bill Gates