Innovation

Begreppet innovation är numer lika inne som entreprenörskap. Bäst
resultat blir det när de båda kombineras. Och då gärna hos en och samma
person. Innovatörer och entreprenörer är en gedigen och lyckosam kombination.

Att vara företagare är ur alla synpunkter ett mycket krävande yrke som måste läras. Målare
och snickare börjar som lärlingar. För att kunna driva ett projekt eller ett framgångsrikt företag framåt krävs förutom kapital dessutom oftast entreprenöriell kompetens samt och inte minst kunskap och erfarenhet i försäljning och marknadsföring. Kreativitet och affärsmässighet hör också hit.

Agne Johansson