Inget säljer sig självt

Kunskap och erfarenhet i försäljning och marknandsföring är centralt i all affärsverksamhet. Inget säljer sig självt.

Agne Johansson