Det är fint att sälja

Underskatta inte komplexiteten med att driva eget företag, Kunderna är alltid viktigast – det är de som gör
att vi har ett jobb att gå till. Det är fint att sälja. Visst det är osvenskt men det är det egenföretagande handlar om.

Gunilla von Platen