Byråkrati

Fel personer kräver byråkrati medan rätt hatar det och lovordar skapande fantasi

Agne Johansson