Bästa entreprenörsskolan

“Den bästa entreprenörsskolan är ändå att vara entreprenör på riktigt.”

Josh Lerner, professsor, 2010 års pristagare i världens just nu högst rankade pris för entreprenörsforskning
– Global Award for Entrepreneurship Research